Fonder

Dispositionsfonden

Den inre reparationsfonden, som var avsedd för reparationer inom lägenheten, avskaffades av ett enhälligt årsmöte 89-04-07. De innestående medlen utbetalades till medlemmarna,


Den yttre reparationsfonden - även kallad underhållsfonden - är avsedd för reparationer av fastigheten och gemensamma utrymmen. Till denna avsätts varje år 0.3% av fastigheternas taxeringsvärde.År 2016 är taxeringsvärdet 33 487 000 kr vilket innebär in miniavsättning på ca 100 000 kr.


 

Dispositionsfonden


Denna fond bildas av det överskott, som kan uppstå på föreningens verksamhet ölus det som varje år avsatts till underhållsfonden. Efter 60 år har sammanlagt 3 243 270 kr avsatts till dispositionsfonden. Den skall användas för större reparationer och renoveringar.


Man måste vara medveten om att fonden inte innehåller några kontanta tillgångar, eftersom överskott och avsättningar till underhållsfonden stannar kvar på föreningens konto.  En del har använts för löpande utgifter men  det mesta har avsatts till amorteringar av lånen.


Siffrorna är enbart ett mått på hur mycket medlemmarna har betalat utöver föreningens faktiska driftskostnader. Föreningen är egentligen skyldig medlemmarna över 3 miljoner kronor.