Fastighetsskötare

Vem ansvarar för vad?


Enkelt uttryckt ansvarar föreningen för allt utvändigt och bostadsrättshavaren för allt invändigt med ett par undantag.

Läs om detta under fliken Stadgar under §§ 27 - 35.