Parkeringsplatser

Bostadsrättsföreningen disponerar 15 parkeringsplatser.

Teckningslista för parkeringsplatser finns hos sekreteraren.

Turordningen avgörs av tidpunkten för ansökan.

Uppsägningstiden är tre månader.